Skogens Vatten web-utbildning!

Läs mer och anmäl dig NU!

Nu finns snart Skogens Vattens web-utbildning! 15 mars kan du starta din utbildning!

Den vänder sig inledningsvis främst till nyckelpersoner (förtroenderåd mfl) inom Skogsägarrörelsen.

Utbildningen är ca 4 timmar och kan bedrivas som självstudier eller i grupp. Kursen består av filmer, text och lärande självrättande frågor.

Du får lära dig om vattenmiljöer, hur skogsbruket påverkar vatten, blå målklassning och många andra bra saker att veta. Du får också en inblick i avverkningsmetoder med svårigheter och möjligheter.  Du får tips om hur och vad du som skogsägare kan påverka, så att det i Ditt skogsbruk tas god hänsyn till vattenmiljöer.

Se gärna filmen ovan som inspiration !

Hur anmäler jag mig till kursen?

Anmäl dig till din lokala kontaktperson på skogsbruksområdet. Varje skogsbruksområde lägger själva upp när och var de träffas.

Vill du genomföra kursen genom självstudier tar du kontakt med projektledaren stefan.johansson@sv.se för att få inloggning till web-utbildningen. Obs! Enbart för utvalda nyckelpersoner!

Skogens vatten delfinansieras av medel från landsbygdsprogrammet fram till och med 2020.


Stefan Johansson


Projektledare och utbildningsansvarig


Lennart Henriksson


Utbildningsmaterial samt utbildare