Material

Boken Skogens vatten utgör grundbok i studiecirkelsatsningen om vattenhänsyn i skogen som de fyra skogsägarföreningarna driver tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Huvudmålgruppen är skogsägare från norr till söder, men då vatten är något som berör oss alla riktas den även till en vidare krets. Faktaboken roar, lär och stimulerar skogsägare att utforma en bra vattenhänsyn. I den rikt illustrerade studieboken kan man hitta mängder med kunskap och perspektiv på vatten. Vatten som ekologisk motor, en del av folksjälen, om lustiga arter i och vid vatten, samt inte minst hur man som brukare utformar en bra vattenhänsyn

Boken Skogens vatten är skriven av författartrion Stefan Bleckert, Lennart Henriksson och Erik Degerman, som är några av Sveriges främsta experter på vattenvård i skogsmiljöer. För de illustrativa teckningarna svarar Rolf Pettersson och de har varvats med vackra och pedagogiska foton av olika fotografer.

Utöver faktaboken består studiematerialet av en studiehandledning och tilläggsmaterialet WWF Verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen.

Kurslitteraturen ingår i studieavgiften.Boken Skogens Vatten

Ryggsäck för fältövingar

Skogens vatten innehåller en hel del viktiga fältövningar. Det handlar bland annat om att kunna bedöma ett vattendrags biologiska status och värden. För detta ändamål har vi tagit fram ett "vattenundersöknings-material-kit", förpackat i en praktisk ryggsäck. SV-avdelningar och cirklar i Skogens vatten lånar detta kit, utan kostnad.

Ryggsäcken

Studiefilmer

Till studiematerialet Skogens vatten följer ett antal lärorika studiefilmer. Studiefilmerna ingår i våra distanscirklar men går även att ta del av via Studieförbundet Vuxenskolans egna Youtube-kanal.

Gå till Youtube-kanalen >>

Studiefilm

Naturvärdesbedömning Vatten - För blå målklassning

Blå målklassning är ett redskap för att identifiera och hantera höga naturvärden vid vatten. Vid Blå målklassning värderas vattendraget och ambitionen för hänsyn till vattenmiljön anges med någon av fyra målklasser. Målklasserna förs in i skogsbruksplanen tillsammans med kommentarer till bestånd som angränsar till vattendraget.

Målklasserna är:
VG - vattenmiljö med generell vattenhänsyn
VF – vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn
VS - vattenmiljö särskilda vattenvårdsåtgärder
VO - vattenmiljö som lämnas orörd

I begreppet vattenmiljö ingår även en ekologiskt funktionell kantzon som är:

Energikälla - tillskott från omgivningen, löv och död ved
Livsmiljö - olika miljöer, flerskiktat, död ved
Klimatanläggning - temp, ljus, mikroklimat
Reningsverk - filtrerar partiklar, kant, förhindrar erosion

Vid Blå målklassning görs först en naturbedömning och därefter anges en ambition för hänsyn till vattendraget. För att underlätta bedömningen av vattendraget finns ett protokoll här:

Ladda hem som PDF>>

Naturvärdesbedömning

Övningar i blå målklassning

Exempel på olika skogsobjekt där naturvärdebedömning/blå målklassning skall göras. Ladda hem bilderna och testa dig själv.

Ladda hem som ppt (powerpoint)>>

Övning i blå målklassning