Om Skogens Vatten

Skogens Vatten är en gemensam satsning av alla skogsägarföreningarna i Sverige tillsammans med Vuxenskolan. Fram till och med 2020 drivs även två projekt inom Skogens vatten som finansieras delvis av landsbygdsprogrammet och delvis av skogsägarföreningarna. Utbildning av nyckelpersoner som kan sprida information vidare, är målgruppen, samt skogsägare som är intresserade av att få veta mer om hur man kan ta hänsyn till våra fina skogsvatten-miljöer i sitt skogsbrukande.

Skogens Vatten kommer att finnas med på Elmia skog i Jönköpingstrakten under 2019 och Nolia-mässan utanför Umeå under 2019.

Skogens Vatten kommer också att vara med på skogsdagar anordnade av Skogsägarföreningar och andra organisationer under 2019-2020 spridda över hela landet. Håll utsikt över när det blir skogsdagar i ditt närområde i vår kalender på Skogensvatten.se. eller i lokalpress och utskick till skogsägare.

Under skogsdagen kommer vi att visa fascinerande saker om vatten och insekter som är beroende av vatten. Du får också lära dig hur vatten påverkar Din skog och hur ditt skogsbruk påverkar vattendragen och vattenkvaliteten.