På gång

Skogens Vatten fortsätter…

Skogens vatten har fått möjlighet att fortsätta sprida information om hur vi ska värna våra fina vatten i skogslandskapet. Genom beviljade medel från landsbygdsprogrammet pågår två olika projekt fram till 2020.

Vattenintresset bara växer

Det råder ingen tvekan om att skogsägare är intresserade av vattenfrågor och vill gärna lära sig mer om ämnet. Informationsdagarna är välbesökta, nya kurser startar ständigt och det är ett sug efter boken "Skogens Vatten".

Läs mer >>

Vattenprojekten Samarbetar

Skogsägarföreningarnas projekt "Skogens Vatten" och Länsstyrelsens projekt "Friskare Vatten" tar nu varandra i hand 2014. Bägge projekten är inne på sina sista år och hjälps nu åt för att uppnå de gemensamma målsättningarna.

Läs mer >>

Åsa leder cirkel om Skogens vatten

Åsa Gustavsson i Ljungsarp var bara 15 år när hon tillsammans med sina systrar ärvde föräldragården. Idag är hon med i förtroenderådet i Kinds sbo och cirkelledare i kampanjen Skogens vatten. – Vatten har alltid fascinerat och som barn lekte jag gärna vid bäcken i den trolska storskogen, säger hon.

Läs mer >>